Våra kurser

Pris: 2 900 kr exkl. moms

I samarbete med räddningstjänsterna i Norrbotten bedriver Brandskyddsföreningen Norrbotten utbildningen Heta Arbeten. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten, typ svetsning och skärning samt de som agerar som tillståndsansvarig för heta arbeten.

Pris: 2 900 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-12-21 08:30
Distans
2 900 kr exkl. moms

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är alla verksamheter skyldiga att arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA).

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-02-22 08:30
Boden
2 995 kr exkl. moms

Pris: 1 995 kr exkl. moms

Utbildningen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskyddet och brandrisker på din arbetsplats. Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö.

Pris: 1 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-03-04 08:30
Boden
1 995 kr exkl. moms