Våra kurser

Pris: 2 900 kr exkl. moms

I samarbete med räddningstjänsterna i Norrbotten bedriver Brandskyddsföreningen Norrbotten utbildningen Heta Arbeten. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten, typ svetsning och skärning samt de som agerar som tillståndsansvarig för heta arbeten.

Pris: 2 900 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-05-30 08:00
Älvsbyn
2 900 kr exkl. moms

null

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-06-04 12:30
Boden
500 kr exkl. moms

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Utbildningen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskyddet och brandrisker på din arbetsplats. Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö.

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-20 08:30
Boden
1 995 kr exkl. moms

Träbyggnader börjar att bli allt vanligare och det byggs både stora och höga hus i trä. Användandet av trä är en viktig komponent i det hållbara samhället, där kraven på ökad användning av förnyelsebara material i byggsektorn är stor. Ökad användning av trä innebär nya möjligheter och utmaningar vid uppförande och förvaltning av höga och komplexa byggnader, inte minst när det gäller brandskyddets utformning. Under seminariet kommer information och erfarenheter delges för att öka kunskapsläget inom området.


Programpunkter

• Träbyggnadsbranschens perspektiv på risker och utmaningar med att bygga höga och komplexa trähus

• Erfarenheter från brandprojektering av komplexa träbyggnader

• Att bygga, förvalta, äga och försäkra träbyggnader

• Räddningstjänstens erfarenheter från bränder i träbyggnader

• Paneldebatt – nuläge och framtidsspaning


Kom och lyssna på när intressanta talare diskuterar utmaningar, möjligheter och framtidsinitiativ.

Detaljerat program med programpunkter och föreläsare kommer senare.

Nästa tillfälle
2024-10-17 09:00
Boden
950 kr exkl. moms

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är alla verksamheter skyldiga att arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA).

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-10-23 08:30
Boden
2 995 kr exkl. moms