Våra kurser

Pris: 2 900 kr exkl. moms

I samarbete med räddningstjänsterna i Norrbotten bedriver Brandskyddsföreningen Norrbotten utbildningen Heta Arbeten. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten, typ svetsning och skärning samt de som agerar som tillståndsansvarig för heta arbeten.

Pris: 2 900 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-10-05 08:30
Gällivare
2 900 kr exkl. moms

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs, det finns större och mindre omfattning. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär. 

Pris: 3 900 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-10-14 08:30
Distans
3 900 kr exkl. moms