Brandskyddssamordnare-SBA

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är alla verksamheter skyldiga att arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA).

Kursinnehåll

Brandskyddsansvariga på arbetsplatsen ansvarar för att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs och att regelbundna kontroller av brandskyddet utförs, samt att brandskyddsutbildning genomförs för alla medarbetare på arbetsplatsen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har ansvar för brand- och/eller säkerhetsfrågor.

Kursmål

Utbildningen ska ge kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd samt företagets och den brandskyddsansvariges ansvar och skyldigheter. Efter utbildningen ska deltagarna ha goda kunskaper om hur brandskyddsarbete på en arbetsplats bör bedrivas.

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Boden

Brandstation Boden
2024-10-23
15 platser kvar
2 995 kr exkl. moms