Heta Arbeten

I samarbete med räddningstjänsterna i Norrbotten bedriver Brandskyddsföreningen Norrbotten utbildningen Heta Arbeten. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten, typ svetsning och skärning samt de som agerar som tillståndsansvarig för heta arbeten.

Kursinnehåll

Alla instruktörer vid räddningstjänsterna har genomgått en särskild instruktörsutbildning inom just detta viktiga område och är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige. Instruktörerna är också erfarna brandmän som själva kan redogöra för olika inträffade typfall. Vid arbete med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand.

Dessa arbeten, som benämns brandfarliga Heta Arbeten på tillfälliga arbetsplatser omfattas av särskilda försäkringsvillkor som innebär att de som arbetar eller beviljar tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som tagits fram.

Målsättning

Att bli medveten om de risker som finns. Att veta vilket ansvar du har. Att få in rutin på de regler som du som hetarbetare har, arbetsmetoder. Men också veta konsekvenserna vid tillbud.

Att bli medveten om de risker som finns. Att veta vilket ansvar du har. Att få in rutin på de regler som du som hetarbetare har, arbetsmetoder. Men också veta konsekvenserna vid tillbud.

Målgrupp

Brandskyddsansvariga, svetsare och svetsvakter. De som beställer, utför och bevakar Heta Arbeten.

Syfte

Utbildningen ger eleverna kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga Heta Arbeten. Utbildningen ger eleverna ett certifikat på fem år.

Ämnesområden

  • Ansvar
  • Risker
  • Säkerhetsregler
  • Kontrollblankett
  • Släckutrustning
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandfarliga varor
  • Tätskiktsarbete

Behörighet/Certifiering

Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller hetarbetaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat. Certifikaten distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som utbildningsdeltagaren eller den som anmält hetarbetaren uppgett vid anmälan till arrangören.
Det tar cirka 1 vecka från det datum då hetarbetaren blivit godkänd på certifieringstestet.

Medtag id-handlingar! ID-kontroll sker på plats.

• Du kommer att genomföra certifieringstestet digitalt på plats på kursdagen, tag med en smartphone eller surfplatta.

Vid anmälan är det viktigt att INDIVIDUELLA mobiltelefonnummer eller e-post till ALLA deltagare anges.

• Om ändring av deltagare sker är det viktigt att informera oss om detta innan kurstillfället på grund av nya rutiner gällande certifiering.

Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år. Certifikatet är giltigt i Norden.

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar sex timmar.

Pris

2900 kronor exklusive moms
I priset ingår fika, lunch, dokumentation och Heta Arbeten-certifikat.


Pris: 2 900 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Älvsbyn

Räddningstjänsten Älvsbyn
2024-05-30
7 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

Överkalix

Överkalix Räddningstjänst
2024-06-04
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

Arvidsjaur

Brandstation
2024-06-11
16 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

Boden

Brandstation Boden
2024-06-11
Inga platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Fullbokat
Brandstation Boden
2024-09-17
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Brandstation Boden
2024-10-30
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

Luleå

Räddningstjänstens Utbildningscentrum
2024-09-25
10 platser kvar
2 900 kr exkl. moms